Tarotkort

Klinik for zoneterapi & kinesiologi Heli Bak - Ærtemarken 5 - 5260 Odense S - Tlf. 4036 4950 - email: helibak@mail.dk

 

 

 

Tarotkort/englekort

 

Hvis du har lyst til det, kan vi også bruge tarotkort eller englekort i behandlingen.

 

Nogen gange bruger jeg Tarot på den måde, at du trækker et kort inden vi starter behandlingen for at se, hvad det er for energier, du kommer med og at du ligeledes trækker et kort efter behandlingen for at se, hvad det er for energier, du går med. Vi kan også bruge det til at afklare en situation eller et spørgsmål.

 

Om Tarot

Ulrik Golodnoff, hvis tolkninger er dem, jeg bruger mest, skriver i sin bog "Tarot ABC", at: "Tarotspillet består af 78 farvede stykker pap. Det er værd at huske på, hvis du skulle gå hen og blive så dygtig, at du forskrækkes over kortenens evne til at give præcise svar på dine spørgsmål. Men husk altid på: Det er ikke i kortene, magien ligger, men i dig! Det menneskelige sind er den forunderligste juvel og forvandlingskugle. Tarot er et sprog, der som en nøgle åbner for hele det fællesmenneskelige skatkammer af visdom og symboler. Her findes symboler fra utallige traditioner: babylonsk astrologi, græsk filosofi og matematik, arabisk al-kemi, kristen gnosticisme og jødisk kabbala.

 

Tarot er samtidig et sandhedsserum, som bringer dig i kontakt med både de højeste og dybeste lag i dig selv. Vi bærer alle vor glæde og smerte, vore længsler og rædsler lige under huden, og det er en befrielse at genkende os selv i billederne på kortene. For vi kender sandheden, når vi ser den. Og sandheden gør os fri."

Hvad er tarot ?

Tarot et et kortspil, der indeholder 78 kort. De deles op i Major Arcana, som er 22 trumfkort og Minor Arcana, der består af 16 hofkort og 40 små kort. Major Arcana betyder "De store Mysterier". De fortæller, hvad der sker på det åndelige plan. Minor Arcana betyder " De små Mysterier". De 16 hofkort beskriver, hvad der foregår på det sjælelige plan og de 40 små kort beskriver, hvad der sker på det fysiske (vi kan også kalde det det hverdagsagtige) plan.

 

Jeg trak selv et kort for denne hjemmeside og fik "Bægrenes Ridder". Bægrene beskriver vore følelser og ridderne er aktive, udfarende, opsøgende, konfronterende, dynamiske og igangsættende. Med god hjælp fra mine bøger tolker jeg kortet således: Det er meget vigtigt, at jeg vælger at skrive det, jeg har lyst til. At jeg tør give udtryk for mine følelser i forbindelse med dette projekt. Hvis jeg følger mit hjerte kommer jeg i kontakt med denne lykkeridder og ordet pligt vil simpelthen forsvinde ud af mit liv. Ja, iflg. Golodnoff bliver "min gang på jorden så let, at alle tiltrækkes af mig". Da meningen med at skrive en hjemmeside jo også er at tiltrække klienter, er dette kort fantastisk positivt for mig.

 

Englekort

Hvis du har lyst til det, kan du også trække et englekort, som er budskaber fra 7 Ærkeengle. Jeg oplever altid disse budskaber som utroligt smukke og opløftende.

 

Som med tarotten trak jeg også et englekort på denne hjemmeside og fik følgende budskab fra Ærkeenglen Metatron:

 

"Mange mestre taler fra hjertet,

mange engle bringer healende budskaber.

Hele jorden lytter.

Planen er omfattende og dog ganske enkel:

KÆRLIGHED!

Vi lytter også tålmodigt efter din stemme.

At du taler og udlever den sandhed

som er dig værdig, som den mester du er."

 

 

 

 

 

Layout: Lars Fredskov Foto: Mette Boe www.MetteBoe.dk Kunst: Tina Bak Tekst: Heli Bak

Klinik for Zoneterapi og Kinesiologi Heli Bak - Ærtemarken 5 - 5260 Odense S - Tlf: 40364950 - email: helibak@mail.dk

Copyright © All Rights Reserved